Ochrona środowiska

Aby chronić naszych pracowników, zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska, dbać o naturę, oszczędzać surowce naturalne i przestrzegać wszystkich przepisów ochrony środowiska i BHP wprowadziliśmy międzynarodowy system zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska zgodny z normami OHSAS 18001:2007 i ISO 14001:2004..