Jakość

Nasze przyzakładowe laboratoria przeprowadzają stałe testy wszystkich produktów STAUFF zgodnie z międzynarodowymi normami. Posiadamy system zapewnienia jakości zgodny z ISO 9001:2008, poprzez który stale dążymy do doskonałości. System zapewnienia jakości obejmuje jakość produktów, na którą największy wpływ mają wymagania klientów, oraz wszystkie związane z nią usługi. Zapewnienie jakości koncentruje się na oczekiwaniach wszystkich współpracujących partnerów. Zarządzanie jakością w firmie STAUFF jest dynamicznym procesem, podlegającym codziennym kontrolom, przeprowadzanym z myślą o zagwarantowaniu wprowadzania ciągłych zmian

Wiele z naszych produktów zostało z powodzeniem przetestowanych i zatwierdzonych przez kilka międzynarodowych organizacji i instytutów.

STAUFF wsłuchuje się w potrzeby światowego rynku, co pozwala nam, także dzięki korzystaniu z doświadczonej i wysoko zmotywowanej kadry pracowniczej oraz nowatorskiej technologii, przedstawić w ofercie zaawansowaną gamę produktów, która spełni wymagania każdego klienta na świecie.