Przemysł

Nasze produkty są siłą napędową – na ziemi, wodzie lub w powietrzu.

Wyjątkowa jakość wyposażenia i maszyn, w których wykorzystywane są produkty STAUFF, jest punktem odniesienia dla funkcjonalności i precyzji gamy produktów STAUFF.  

Produkty STAUFF odgrywają istotną rolę w wielu kluczowych sektorach, np. w hydraulice pojazdowej i przemysłowej. Kompletna gama produktów jest równie urozmaicona jak sektory, w których znajdują one zastosowanie.

Hydraulika pojazdowa

 • Sprzęt dla budownictwa, leśnictwa, rolnictwa i kopalnictwa
 • Pojazdy miejskie
 • Sprzęt do podnoszenia i przenoszenia towarów
 • Transport morski, kolejowy i samochodowy
 • itp.

Hydraulika przemysłowa

 • Maszyny, silniki i jednostki napędowe (maszyny do obróbki metali, przemysł hutniczy, maszyny do formowania wtryskowego itp.)
 • Produkcja, transport i przetwarzanie ropy naftowej i gazu (na lądzie i na platformach wydobywczych)
 • Elektrownie wiatrowe
 • Elektrownie atomowe i reaktory
 • Przemysł chemiczny i przetwórstwo spożywcze
 • itp.
Figures: ThyssenKrupp Marine Systems AG | Nordex AG | Terex GmbH | VoithPaper GmbH & Co. KG | Deutsche Bahn AG | Herrenknecht AG